Novinky

Od 1.4.2015 sme vám k dispozicii aj v obci Jablonov.

  • Montáž


    Montáž je velmi podstatná súčast nami dodávaných služieb na ktorú my kladieme velký dôraz.

    Používame len najkvalitnejšie  zariadenia pre príjem signálu.


     


  • Servis


      Naša spoločnost  poskytuje servis na velmi vysokej úrovni o čom sa presvedčite pri servise ak nejaký bude J.