Montáž

Novinky » Montáž


Montáž je velmi podstatná súčast nami dodávaných služieb na ktorú my kladieme velký dôraz.

Používame len najkvalitnejšie  zariadenia pre príjem signálu.