Ceník služieb

Cenník služieb STEELNETs.r.o.

Platný od 1.7.2014

 

Program

Rýchlosť prijímania dát

Rýchlosť odosielania dát

Mesačný poplatok programu

Steel štart

5 Mbit/s

0,5 Mbit/s

10 €

Steel štandard

10 Mbit/s

1 Mbit/s

12 €

Steel Profi

15 Mbit/s

1,5 Mbit/s

18 €

 

-všetky naše programy sú bez dátového a časového obmedzenia.  

Inštalácia zariadenia.

 

Viazanosť

Počet mesiacov

Cena inštalácie

zmluva

24

1€

 

-bez viazanosti je cena pripojenia 80 €

-pri viazanosti účastník nie je vlastníkom zariadení na prijem signálu a po ukončení viazanosti je povinný  zariadenie podľa VOP odovzdať poskytovateľovi .

 

Doplnkové služby ,materiál a zariadenia.

 

Wifi Router

25 €

Sieťová karta

9 €

Konfigurácia Routra

8 €

Neoprávnení servis

10 €

Vlastné zariadenie montáž

30 €

Koncovka RJ45,1ks

0,20 €

LAN kábel 1 bm

0,30 €

Zasielanie faktúr poštou

1 €